Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Portiikki
Yrittäjänkatu 16 A 16
33710 Tampere

2. Yhteyshenkilö

Johanna Helin-Virta
040-5022331

3. Rekisterin nimi

Portiikki asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmä, jossa rekisteritietoja säilytetään, on suojattu palomuurilla.

9. Tarkistusoikeus ja oikeus oikeista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Portiikin asiakasrekisterissä olevat tiedot.
Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Portiikille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

10. Kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Portiikkia käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten ilmoittamalla tästä sähköpostitse meille.